Fot. www.stockvault.netWarsztaty, które rozpoczynają się pod koniec kwietnia, związane są z praktycznym wykorzystywaniem narzędzi pomiaru wartości kapitału ludzkiego (NKL).


Uczestnicy tych spotkań - dyrektorzy, przedsiębiorcy, pracownicy działów HR, osoby odpowiedzialne za finanse w swoich firmach (niezależnie od branży i ich wielkości) - dowiedzą się, w jaki sposób obsługiwać NKL i wykorzystywać je, podejmując świadome decyzje dotyczące zarządzania w przedsiębiorstwach.


Zajęcia poprowadzą twórcy NKL - eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pomysłodawcą projektu jest Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP, który zajmuje się wspieraniem przedsięwzięć Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców i pracowników.


Celem przedsięwzięć jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom, m.in. w zakresie wyrównania luk kompetencyjnych pracowników oraz łagodzenia negatywnych skutków zmian gospodarczych. Prowadzone projekty mają charakter innowacyjny, cechują się profesjonalną organizacją oraz nowatorskimi rozwiązaniami w przekazywaniu wiedzy, umożliwiającymi łatwy dostęp do wiadomości.


W Olsztynie zajęcia odbędą się w terminie od 14 do 19 maja 2015 roku.

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.nkl.parp.gov.pl