Spotkanie w EłkuW Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Ełku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.


Konferencja podsumowała realizację partnerskiego projektu powiatu ełckiego, miasta Ełku oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy. W programie Jarosław Komża – ekspert Związku Powiatów Polskich ds. polityki regionalnej wystąpił z wykładem „ZIT to nie wszystko. Współpraca samorządów – konieczna, by przetrwać i rozwijać się”. Łukasz Dąbrówka - doradca ds. partnerstw w Związku Miast Polskich przybliżył uczestnikom konferencji zagadnienie pt. „Budowanie właściwych relacji w partnerstwie”.

 


Celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów subregionu ełckiego poprzez stworzenie warunków umożliwiających określenie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego dla Ełku, a następnie określenie zasięgu jego wpływu i potencjalnych kierunków rozwoju. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia związków między jednostkami tego samego obszaru funkcjonalnego, koordynacji i wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących całej aglomeracji, a także do wsparcia partycypacji w podejmowaniu kluczowych decyzji w ramach aglomeracji.