Fragment strony tytułowej raportu "Gmina na 5"Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej już po raz szósty wyłonił gminy najbardziej przyjazne przedsiębiorcom.

 

 

Raport „Gmina na 5!” ocenił atrakcyjność inwestycyjną polskich gmin oraz jakość komunikacji z potencjalnymi inwestorami.

 

 

Badanie objęło 656 polskich gmin. Maksymalnie gmina mogła uzyskać 45 punktów, natomiast, by uzyskać tytuł „Gmina na 5!” należało przekroczyć 22,5 punktu. Wśród gmin z województwa warmińsko-mazurskiego najwyższy wynik – 29 punktów - uzyskało miasto Mrągowo. Dało to mu 12 miejsce w rankingu ogólnopolskim. - Tytuł "Gminy na 5!" jest dla nas wielkim wyróżnieniem – mówi Otolia Siemieniec, burmistrz Mrągowa. - Mamy świadomość jak ważna jest komunikacja z przedsiębiorcami, dlatego ciągle podwyższamy standardy obsługi w naszym urzędzie.

 

Wśród tegorocznych laureatów ogólnopolskiego rankingu znalazł się też Elbląg z 23 punktami.

 

Badanie było dwuetapowe i skupiało się na ocenie poziomu obsługi potencjalnego inwestora przez urzędy gmin z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. W badaniu oceniano informacje na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji nowych inwestycji, dostępne na stronach internetowych gmin oraz odpowiedzi pracowników urzędów gmin na pytania potencjalnych inwestorów skierowane drogą elektroniczną. Za pomocą metody tajemniczego klienta i ankiet oceniono odpowiedzi gmin na e-maile. Strony internetowe oceniono przy użyciu ankiet. Przyjęto standaryzowane kryteria oceny, aby możliwe były porównania wyników poszczególnych gmin i stworzenie rankingu.

 

 

RAPORT "GMINA NA 5!"