Ilustracja do tekstu Trwa nabór wniosków w ramach programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”, którego celem jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej (w wieku 12-18 lat). Wymiana powinna potrwać od 7 do 21 dni.

 

Celem programu jest wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców; zdobycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy; pokazanie podobieństw i różnic kulturowych oraz zapoznanie młodzieży z historią lokalną.

 

 

O dofinansowanie mogą obiegać się polskie organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego), które posiadają partnera na Ukrainie. Całkowita wartość dotacji nie może przekroczyć 50 tys. zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 10% kosztów całkowitych projektu.

 

Warunkiem otrzymania wsparcia jest włączenie do projektu następujących komponentów: „Historia lokalna” – młodzież polska przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości; „Kultura regionu” – prezentacja kultury danego regionu oraz „Poznajemy język sąsiada” – młodzież poznaje podstawy języka sąsiada.

 

Zadanie powinno zostać zrealizowane od 8 maja do 15 grudnia 2015 roku. Termin składania wniosków upływa 16 marca 2015 roku.

 

WIĘCEJ INFORMACJI