ReszelZarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie projektów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami.

 

 

Na realizację projektów w budżecie województwa zapewniono kwotę 600 tys. zł.

 

 

W ramach konkursu realizowane mogą być m.in. następujące zadania: sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzanie badań konserwatorskich i architektonicznych, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowych oraz przeciwpożarowych i odgromowych, zabezpieczanie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytków.

 

Wnioski można składać od 5 stycznia do 6 lutego 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Departamencie Kultury i Edukacji przy ulicy Parkowej 1 w Olsztynie. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje o konkursie.

 

Więcej informacji

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2