Siedziba Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Na dzisiejszej sesji sejmiku radni województwa rozpatrzyli m.in informację o realizacji współpracy międzynarodowej województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 roku.


Dokument prezentuje obszary aktywności Warmii i Mazur na arenie międzynarodowej oraz przedstawia najważniejsze inicjatywy zrealizowane wspólnie z regionami partnerskimi.


Mijający rok w tej dziedzinie to przede wszystkim obchody rocznicy 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jednakże takich uroczystych momentów było o wiele więcej. Warto wspomnieć chociażby o podpisaniu listu intencyjnego z niemieckim Krajem Związkowym Saksonia-Anhalt, uchwaleniu przez władze regionu nowych priorytetów współpracy zagranicznej czy wizycie szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w RP.


Zobacz także:

 

http://archiwalnyportal.warmia.mazury.pl/pl/component/content/article/202-wrota-warmii-i-mazur/rozwoj-regionu/aktualnosci/2621-nowe-priorytety-wspolpracy-zagranicznej


http://archiwalnyportal.warmia.mazury.pl/pl/component/content/article/202-wrota-warmii-i-mazur/rozwoj-regionu/aktualnosci/3072-scislejsza-wspolpraca-z-saksonia-anhalt