Sala sejmik UMWWMPosiedzenie odbędzie się we wtorek (30 grudnia) 2014 roku w sali sesyjnej Sejmiku nr 420 (ul. Emilii Plater 1).

 

 

Głównym punktem obrad będzie przyjęcie przez radnych budżetu na 2015 rok. Początek spotkania o godz. 11 w Olsztynie.

 

 

Porządek obrad:

 

1.            Otwarcie Sesji.

 

2.            Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

 

3.            Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami Sesji.

 

4.            Interpelacje i zapytania.

 

5.            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039 – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.

 

6.            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.

 

7.            Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.

 

8.            Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2015 – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.

9.            Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039 – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.

 

10.          Rozpatrzenie Informacji z realizacji Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” – referujący: Zarząd Województwa.

 

11.          Rozpatrzenie Informacji o realizacji współpracy międzynarodowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku – referujący: Zarząd Województwa.

 

12.          Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli za okres grudzień 2013 r. – listopad 2014 r. – referujący: Zarząd Województwa.

 

13.          Rozpatrzenie Raportu o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 roku – referujący: Zarząd Województwa.

 

14.          Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami województwa warmińsko-mazurskiego za lata 2011-2013 – referujący: Zarząd Województwa.

 

15.          Podjęcie uchwały w sprawie określenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN" – referujący: Zarząd Województwa.

 

16.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrówno oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dąbrówno – referujący: Zarząd Województwa.

 

17.          Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/540/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostróda oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostróda – referujący: Zarząd Województwa.

 

18.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Braniewo oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Braniewo – referujący: Zarząd Województwa.

 

19.          Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/516/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rybno oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rybno – referujący: Zarząd Województwa.

 

20.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orneta oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Orneta – referujący: Zarząd Województwa.

 

21.          Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/518/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Węgorzewo oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Węgorzewo – referujący: Zarząd Województwa.

 

22.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pasłęk oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pasłęk – referujący: Zarząd Województwa.

 

23.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gołdap oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gołdap – referujący: Zarząd Województwa.

 

24.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zalewo oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zalewo – referujący: Zarząd Województwa.

 

25.          Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/515/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Olecko oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Olecko – referujący: Zarząd Województwa.

 

26.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kętrzyn oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kętrzyn – referujący: Zarząd Województwa.

 

27.          Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/427/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Morąg oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Morąg – referujący: Zarząd Województwa.

 

28.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jonkowo oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jonkowo – referujący: Zarząd Województwa.

 

29.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piecki oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Piecki – referujący: Zarząd Województwa.

 

30.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miłakowo oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miłakowo – referujący: Zarząd Województwa.

 

31.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jedwabno oraz likwidacji dotychczasowych aglomeracji Jedwabno i Purda – referujący: Zarząd Województwa.

 

32.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pieniężno oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pieniężno – referujący: Zarząd Województwa.

 

33.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ruciane-Nida oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ruciane-Nida – referujący: Zarząd Województwa.

 

34.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stare Juchy oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stare Juchy – referujący: Zarząd Województwa.

 

35.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świętajno oraz likwidacji dotychczasowych aglomeracji Świętajno i Spychowo – referujący: Zarząd Województwa.

 

36.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Olsztynek oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Olsztynek – referujący: Zarząd Województwa.

 

37.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miłomłyn oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miłomłyn – referujący: Zarząd Województwa.

 

38.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Działdowo oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Działdowo – referujący: Zarząd Województwa.

 

39.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Reszel oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Reszel – referujący: Zarząd Województwa.

 

40.          Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/683/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczytno oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Szczytno – referujący: Zarząd Województwa.

 

41.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Frombork oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Frombork – referujący: Zarząd Województwa.

 

42.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Uzdowo oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Uzdowo – referujący: Zarząd Województwa.

 

43.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łukta oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łukta – referujący: Zarząd Województwa.

 

44.          Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pisz oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pisz – referujący: Zarząd Województwa.

 

45.          Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie Filii w Piszu – referujący: Zarząd Województwa.

 

46.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ełckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ełku – referujący: Zarząd Województwa.

 

47.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bartoszyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach – referujący: Zarząd Województwa.

 

48.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mrągowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie – referujący: Zarząd Województwa.

 

49.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku – referujący: Zarząd Województwa.

 

50.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Iławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie – referujący: Zarząd Województwa.

 

51.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Oleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku – referujący: Zarząd Województwa.

 

52.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ostródzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie – referujący: Zarząd Województwa.

 

53.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu – referujący: Zarząd Województwa.

 

54.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim – referujący: Zarząd Województwa.

 

55.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie – referujący: Zarząd Województwa.

 

56.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Nowomiejskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim – referujący: Zarząd Województwa.

 

57.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Olsztyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu – referujący: Zarząd Województwa.

 

58.          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gołdapskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi – referujący: Zarząd Województwa.

 

59.          Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Działdowie nieruchomości gruntowej, położonej w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 21, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 98/3, obręb nr 1 m. Działdowo – referujący: Zarząd Województwa.

 

60.          Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Orneta w sprawie przejęcia przez Gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Ornety – referujący: Zarząd Województwa.

 

61.          Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym – referujący: p. Piotr Żuchowski, Przewodniczący Sejmiku.

 

62.          Podjęcie uchwały w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym – referujący: p. Piotr Żuchowski, Przewodniczący Sejmiku.

 

63.          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2015 – referujący: p. Piotr Żuchowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa.

 

64.          Sprawy organizacyjne Sejmiku.

 

65.          Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 

66.          Wnioski i oświadczenia radnych.

 

67.          Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Sejmiku z dnia 12 grudnia 2014 r.

 

68.          Sprawy różne.

 

69.          Zamknięcie Sesji.