Fot. Ilustracja do tekstu Konkurs dla samorządów jest elementem projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji praz Stowarzyszenie Miasta w Internecie.


Celem inicjatywy jest wyłonienie ciekawych, skutecznych oraz atrakcyjnych pomysłów na współdziałanie Latarników Polski Cyfrowej z samorządami lokalnymi w zakresie realizacji w okresie od dnia1 lutego 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 roku lokalnych programów edukacji cyfrowej pokolenia 50+ z wykorzystaniem Latarni Polski Cyfrowej – gminnych centrów aktywizacji cyfrowej, przystosowanych do organizacji zajęć edukacyjnych z różnymi grupami osób wykluczonych cyfrowo.

 

Trzy zwycięskie samorządy otrzymają granty w wysokości 30 000 zł na realizację zaproponowanego planu edukacji cyfrowej oraz stworzenie i wyposażenie Latarni Polski Cyfrowej. Gospodarzami tych Latarni będą Latarnicy – cyfrowi edukatorzy pokolenia 50+.

 

Komisja konkursowa będzie oceniać Lokalne Programy Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców, czyli opisy planowanych działań na rzecz wprowadzenia do cyfrowego świata osób 50+. Szczególne znaczenie będą miały zakres, jakość i wyjątkowość proponowanych działań oraz zakres współfinansowania realizacji projektu przez samorząd lokalny.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 stycznia 2015 r. do godz. 15. WIĘCEJ INFORMACJI