Fot. Ministerstwo GospodarkiSpotkanie odbędzie 17 grudnia 2014 roku w gmachu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5.


W trakcie wydarzenia zostaną omówione kwestie dotyczące stanu i perspektyw współpracy handlowej i inwestycyjnej z Ukrainą, a także aktualnych uwarunkowań tej współpracy.


Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z poszczególnych regionów Polski, swój udział zapowiedzieli Bronisław Komorowski, prezydent RP oraz Petro Poroszenko, prezydent Republiki Ukrainy.


Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2014 roku. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.mg.gov.pl/node/22408

 

Szczegółowy program:
14 - Rejestracja (uwaga: rejestracja zamykana jest o 14:45). Kawa
15 - Otwarcie Forum. Przywitanie gości
15.10 - Wystąpienie przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Gospodarki na temat
aktualnych uwarunkowań dwustronnej współpracy gospodarczej
15.20 - Wystąpienie przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i
Handlu Ukrainy na temat aktualnego stanu i perspektyw gospodarki Ukrainy oraz
planów w zakresie realizacji reform gospodarczych (do potwierdzenia)
15.30 - Wystąpienie przedstawiciela Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy na temat planów
w zakresie reformowania polityki podatkowej i celnej Ukrainy (do potwierdzenia)
15.40 Wystąpienie przedstawiciela Narodowego Banku Ukrainy na temat planów w zakresie
dalszej polityki walutowej Ukrainy (do potwierdzenia)
15.50 Wystąpienie przedstawiciela Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa
Gospodarki na temat założeń i perspektyw wejścia w życie umowy stowarzyszeniowej
UE-Ukraina oraz wpływu tymczasowych unijnych preferencji handlowych dla
Ukrainy na polską gospodarkę (w trakcie ustalania)
16 - Wystąpienie Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Pana Jacka Piechoty (do potwierdzenia)
16.15 - Przybycie Prezydentów Polski i Ukrainy
16.15 - Wystąpienie powitalne Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Pana Janusza
Piechocińskiego
16.20 - Wystąpienie Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego
16.30 - Wystąpienie Prezydenta Ukrainy, Pana Petra Poroszenki
16.40 - Opuszczenie Forum przez Prezydentów Polski i Ukrainy
16.45 - Podsumowanie i zakończenie Forum.