Flaga Unii EuropejskiejW piątek, 5 grudnia, przed południem w Brukseli zakończyła się ostatnia runda negocjacji regionalnego programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

Dokument będzie określał, na jakie działania przeznaczone będą w najbliższych latach środki unijne dzielone z poziomu samorządu województwa.

 

 

Nowy regionalny program operacyjny składać się będzie z dwóch części - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznacza to, że w ramach jednego programu prowadzone będą tzw. projekty miękkie, społeczne, jak również inwestycje infrastrukturalne i wsparcie dla przedsiębiorstw.

 

Łącznie na program dla województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczono 1,728 mld euro. To jeszcze większa pula środków niż w latach 2007-2013.

 

Zakończenie negocjacji z Komisją Europejską otwiera drogę do formalnego przyjęcia programu, a to pozwoli ogłosić pierwsze konkursy i przyznać pierwsze dotacje z puli unijnych funduszy.

 

Grupą prowadzącą negocjacje regionalnego programu operacyjnego kierował marszałek województwa Jacek Protas. W negocjacjach brali udział wicemarszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz Lidia Wójtowicz, dyrektor departamentu polityki regionalnej.