LogoW piątek (28 listopada) odbędzie spotkanie Forum Partnerskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

Tematem spotkania będą dwa dokumenty, które są podstawą rozdzielania funduszy unijnych w nadchodzącej perspektywie unijnej – kontrakt terytorialny oraz RPO 2014-2020.

 

 

Pierwszy z nich zaprezentuje wicemarszałek Jarosław Słoma. Najwięcej uwagi poświęcone będzie regionalnemu programowi operacyjnemu. Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej – jednostki Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnej za kształt dokumentu, przedstawi zarys RPO 2014-2020 i opowie o procesie negocjacyjnym oraz zmianach, jakie zaszły w dokumencie od momentu przedstawienia pierwszej wersji Komisji Europejskiej w kwietniu. Następnie przedstawione zostaną poszczególne osie priorytetowe programu.

 

Spotkanie odbędzie się 28 listopada w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ulicy Jagiellońskiej 91a. Rozpoczęcie o godz. 11.