Przejście graniczne w GrzechotkachKilkanaście kilometrów od granicy polsko-rosyjskiej w Dworku Dębówko koło Bartoszyc zakończyła się konferencja „Mały ruch graniczny – dwa lata doświadczeń”.

 

 

O ocenie funkcjonowania ułatwień w ruchu między województwem warmińsko-mazurskim a Obwodem Kaliningradzkim mówili marszałek województwa Jacek Protas oraz gubernator obwodu kaliningradzkiego Nikołaj Cukanow.

 

 

W konferencji uczestniczył też marszałek Jacek Protas. - Naszym obowiązkiem jest budowanie dobrosąsiedzkich relacji i współpracy między mieszkańcami oraz władzami lokalnymi obydwu regionów – powiedział marszałek Protas. – Przed nami konkretne wyzwania, aby mały ruch graniczny mógł jeszcze lepiej spełniać pokładane w nim nadzieje. Chodzi mi o rozszerzenie strefy o wszystkie powiaty naszego województwa, włączenia do umowy o małym ruchu granicznym przejścia morskiego w Elblągu oraz modernizację linii kolejowej z Olsztyna do Braniewa, która może stać się dobrą alternatywą dla przejazdów samochodem.

 

O konieczności budowania wzajemnych kontaktów między miastami i jednostkami publicznymi mówił podczas spotkania gubernator obwodu Nikołaj Cukanow. Marcin Nosal, konsul generalny RP w Kaliningradzie, podkreślał wpływ MRG na rozwój stosunków między ludzkich między mieszkańcami obydwu regionów. Efektem tego jest m.in. duże zainteresowanie nauką języka polskiego wśród rosyjskich uczniów. Z kolei konsul Federacji Rosyjskiej Aleksandr Karaczewcew podkreślał, że nie ma żadnych problemów w procesie wydawania kart i zaczął już przekazywać nowe, dłuższe zezwolenia. Od lipca 2014 roku osoby, które posiadały 2-letnie zezwolenie mogą ubiegać się o podobne zezwolenie na 5 lat.

 

Według danych Straży Granicznej do 30 września 2014 roku granicę polsko-rosyjską przekroczyło 2,4 mln Rosjan i ponad 2,1 mln obywateli Polski. Zezwolenia uprawniające do przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego od początku roku uzyskało ponad 32 tys. Rosjan oraz 14,5 tys. Polaków.

 

Tylko w II kwartale 2014 roku Straż Graniczna odnotowała blisko 400 tys. odpraw cudzoziemców w ramach MRG, czyli o 76% więcej niż w porównywalnym okresie 2013 roku. Z kolei w ramach małego ruchu w II kwartale tego roku granicę przekroczyło około 827 tys. Polaków, ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem.

 

W przypadku cudzoziemców MRG stanowił w tym okresie 49,5 proc. wszystkich przekroczeń granicy. W przypadku Polaków te statystki są jeszcze wyraźniejsze. Aż 97 proc. wszystkich przekroczeń granicy przez obywateli Polskich stanowił w II kwartale 2014 roku mały ruch graniczny.