Flaga Unii EuropejskiejMinisterstwo Finansów przeprowadziło kontrolę zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Ocena systemu dzielenia milionów euro z funduszy unijnych wypadła dobrze.

 

 

Urzędowi Marszałkowskiemu – jednostce zarządzającej programem – została przyznana kategoria 1 – czyli najwyższa w cztero-stopniowej skali ministerstwa.

 

 

O wynikach kontroli zarząd województwa warmińsko-mazurskiego dowiedział się podczas ostatniego posiedzenia. Ministerstwo Finansów, a dokładniej Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, kontrolowało urząd od marca do maja 2014 roku.

 

W ramach kontroli sprawdzono jak działają procedury wyboru projektów oraz jakie są i jak działają odpowiednie kontrole zarządcze. Audytorzy analizowali również komputerowy system księgowości i rachunkowości, a także procedury uruchamiane w przypadku wykrycia błędów.