fot. R RaczyńskiDoświadczenia po dwóch latach obowiązywania prawa o małym ruchu granicznym będą prezentowane i podsumowywane w środę 15 października na konferencji w Dworku Dębówko koło Bartoszyc. Organizatorami przedsięwzięcia są marszałek województwa Jacek Protas i starosta bartoszycki Wojciech Prokocki, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

W wydarzeniu ma także wziąć udział gubernator obwodu kaliningradzkiego Nikołaj Cukanow. Konferencja rozpocznie o godz. 10, a powinna się zakończyć do godz. 13.30.

 

Panel poświęcony dotychczasowym doświadczeniom poprowadzi marszałek Jacek Protas, a zostali do niego zaproszeni: Marcin Nosal – Konsul Generalny RP w Kaliningradzie, Aleksander Karaczewcew – Konsul Generalny FR w Gdańsku, Marian Podziewski – wojewoda warmińsko-mazurski, Anna Dymer-Śmigielska – ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Aleksiej Zinowiew – prezes Kaliningradzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej i Michał Tur – dyrektor Galerii Warmińskiej w Olsztynie.

 

Drugi panel jest zatytułowany – MGR – co przed nami? Poprowadzi go Łukasz Bielewski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Podczas niego zostaną między innymi przedstawione prezentacje: MRG jako impuls do rozwoju infrastruktury, stan przygotowań obwodu kaliningradzkiego do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018, mały ruch graniczny a turystyka, rok funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kaliningradzie – doświadczenia i wnioski na przyszłość oraz wpływ MRG na rozwój gospodarczy obwodu kaliningradzkiego.

 

Szczegółowy program:
10.00-10.30 - sesja otwierająca
Wojciech Prokocki, starosta bartoszycki
Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Nikołaj Cukanow, gubernator obwodu kaliningradzkiego
Wprowadzenie: Anna Maria Dyner-Śmigielska, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
10.30-11.30 - I sesja – MRG - 2 lata doświadczeń
Moderator: Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Uczestnicy: Nikołaj Cukanow, gubernator obwodu kaliningradzkiego
Marcin Nosal, konsul generalny RP w Kaliningradzie
Aleksandr Karaczewcew, konsul generalny FR w Gdańsku
Andrzej Jankowski, naczelnik Wydziału Federacji Rosyjskiej w Departamencie Wschodnim MSZ RP
Aleksiej Zinowiew, prezes Kaliningradzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej
Jan Malarkiewicz, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Malarkiewicz i Spółka” s.c.
Michał Tur, dyrektor Galerii Warmińskiej w Olsztynie
11.30-11.50 - przerwa kawowa
11.50-13.20 - II sesja – MRG – co przed nami?
Prowadzący: Łukasz Bielewski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
Prezentacje: MRG jako impuls dla rozwoju infrastruktury - Wiktor Wójcik, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego
Stan przygotowań obwodu kaliningradzkiego do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2018 roku - Jurij Matoczkin, dyrektor Agencji ds. przygotowań MŚ 2018 rządu obwodu kaliningradzkiego
Mały ruch graniczny a turystyka - Justyna Szostek, dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Rok funkcjonowania biura WMSSE w Kaliningradzie. Doświadczenia i wnioski na przyszłość - Marek Karólewski, prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Wpływ MRG na rozwój gospodarczy obwodu kaliningradzkiego - Jurij Karafiełow, mer Bagrationowska
13.20-13.30 - podsumowanie konferencji - Wojciech Prokocki, starosta bartoszycki
13.30- lunch.