Fot. stockvault.netCelem konsultacji jest poinformowanie społeczeństwa o strategii oraz zapoznanie się z opiniami zainteresowanych stron na temat jej dalszego rozwoju.

 

 

Poruszane są m.in. sprawy gospodarcze i finansowe; konkurencyjność; przemysł; jednolity rynek; zatrudnienie; badania naukowe, rozwój i innowacje; gospodarka cyfrowa; klimat, energia i efektywne wykorzystanie zasobów; edukacja i szkolenia; ubóstwo i wykluczenie społeczne.

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2014 roku. Po ich zamknięciu Komisja Europejska przetworzy i przeanalizuje otrzymane odpowiedzi. Na początku 2015 roku zostaną przedstawione wnioski dotyczące dalszego rozwoju strategii.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI