Ilustracja do tekstu Na początku października 2014 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW).Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego przedstawiciele regionów zaprezentowali aktualny stan zaawansowania budowy sieci szerokopasmowej, współfinansowanej z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

 

Dotychczas zgłoszono do odbioru odcinki sieci o łącznej długości 1922 km (891 km – w woj. warmińsko-mazurskim, 700 km – w woj. lubelskim, 168 km – w woj. podlaskim, 110 km – w woj. świętokrzyskim, 53 km – w woj. podkarpackim).

 

Na spotkaniu województwa zadeklarowały, że do końca bieżącego roku wybudują łącznie 5660 km (1410 km – woj. warmińsko-mazurskie, 2200 km – woj. lubelskie, 650 km – woj. podlaskie, 700 km – woj. świętokrzyskie, 700 km – woj. podkarpackie).

 


Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to największe teleinformatyczne przedsięwzięcie współfinansowane z Funduszy Europejskich. Dzięki niemu dostęp do szybkiego Internetu zyska blisko milion osób.

Oprócz położenia ponad 10 tys. km światłowodów i wybudowania 1065 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych, SSPW zakłada także przeszkolenie ponad 7,6 tys. osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.