Rozpoczyna się drugi semestr nauki na kierunku technik eksploatacji portów i terminali w Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Wkrótce słuchacze wezmą udział w szkoleniu personelu lotniczego pod okiem Mariana Sławińskiego, wybitnego eksperta w zakresie lotnictwa i jego zespołu.

 

- Zarząd województwa przyznał szkole dodatkowe środki na to specjalistyczne szkolenie, bo jest ono wymogiem formalnym, wynikającym z prawa lotniczego – mówi marszałek Jacek Protas. – Daje ono podstawę do wejścia na teren lotniska w celu realizacji praktyk zawodowych w porcie lotniczym. A takie praktyki słuchacze rozpoczną po ukończeniu pierwszego roku nauki, czyli mniej więcej w czasie zimowych ferii.

 

To pierwszy rok funkcjonowania tego specjalistycznego kierunku, wprowadzonego przede wszystkim pod kątem działalności Portu Lotniczego „Mazury“ w Szymanach. Kierunek może się okazać bardzo przyszłościowy, ponieważ daje uprawnienia do pracy nie tylko przy obsłudzie pasażerów w terminalach, ale także w portach rzecznych i morskich.

 

Szkoła uzyskała patronat Urzędu Lotnictwa Cywilnego na prowadzenie tego kierunku kształcenia.