Kepniewo 7a po modernizacjiJutro, 17 września o godz. 14.00 w Kępniewie w gminie Markusy zostanie oddana do użytku nowoczesna stacja pomp, która zastąpi  infrastrukturę powstałą jeszcze przed 1945 rokiem. Inwestycja jest elementem programu kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Na tego typu działania Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu zyskał w tej perspektywie unijnej już 185 mln zł dotacji europejskich. W wydarzeniu weźmie udział marszałek województwa Jacek Protas.

 

Inwestycja w Kępniewie obejmowała m.in. wykonanie odcinka kanału pompowego, budowli wlotowej wraz z pompownią, rurociągów tłocznych, sterowni, stacji transformatorowej oraz przepustu pod dnem rzeki Balewki (w celu połączenia polderów w system odwadniany jedną pompownią), kładki nad rzeką oraz utwardzonego pasa komunikacyjnego po koronie wału. Prace kosztowały 3,6 mln zł, a realizowana była dwa lata.

 

W tym roku zarząd w Elblągu prowadzi 26 tego typu zadań inwestycyjnych. Prace współfinansowane są z prowadzonego przez urząd marszałkowski Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.