IMG 5669Prawie 60 osób – reprezentantów instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, gmin i powiatów podregionu ełckiego – wzięło udział w seminarium regionalnym27 sierpnia w Ełku. Spotkanie dotyczyło trwających obecnie konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020.

 

Tematy rozmów i wystąpień to m.in. projekt nowego dokumentu programowego, doświadczenia z realizacji Programu Litwa-Polska w latach 2007-2013 oraz oferta innych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w przyszłej perspektywie unijnej. Podczas dyskusji padły pytania m.in. o formułę wdrażania Funduszu Małych Projektów oraz poziom i wysokość wsparcia dla przedsięwzięć w przyszłym programie. Rozmawiano też o możliwościach udziału poszczególnych rodzajów beneficjentów - w tym obszarów funkcjonalnych.

 

Konsultacje społeczne potrwają do 2 września. Są skierowane do wszystkich przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Uwagi do projektu Programu Litwa-Polska 2014-2020 można zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego, który znajduje się pod linkiem https://konsultacje.mrr.gov.pl/.

 

 

Pobierz prezentacje:

 

Program Współpracy Interreg Litwa-Polska 2014-2020

 

Doświadczenia z realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim

 

 IMG 5668IMG 5669IMG 5672IMG 5676IMG 5678IMG 5681