internetW kolejnych 16 punktach w Olsztynie będzie można skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu.

 

Umowa na budowę sieci światłowodowej ułatwi dostęp do Internetu 49 jednostkom miejskim (m.in. szkołom, przedszkolom) – termin realizacji umowy upływa 8 maja 2015 r. W ramach projektu uruchomionych zostanie także 16 punktów z dostępem do Internetu w miejscach publicznych najchętniej odwiedzanych przez mieszkańców i turystów m.in. w Parku Centralnym, Parku im. Kusocińskiego, Parku przy zamku czy w Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Aquasfera – Galeria Warmińska”.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności sieci szerokopasmowej oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa użytkowników, danych oraz infrastruktury teleinformatycznej a także wzrost wykorzystania technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej Warmii i Mazur.

 

Projekt polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu odcinków sieci światłowodowej, która pozwoli na przyłączenie 49 jednostek miejskich (szkoły, przedszkola itp.) do istniejącej infrastruktury wybudowanej w ramach projektu „Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyn”, uruchomienie 16 publicznych punktów dostępu do internetu zlokalizowanych w miejscach publicznych odwiedzanych przez mieszkańców i turystów między innymi Park Centralny, Park im. Kusocińskiego, Park przy zamku, Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej i technicznej istniejącego w budynku Urzędu Miasta Olsztyna przy ul. Jana Pawła II  nr 1 w Olsztynie, centrum zarządzania siecią.

 

Projekt „Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyna” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu to ponad 5,3 mln zł, z czego kwota dofinansowania to nieco ponad 4,52 mln zł