umowa ostrodaSamorząd województwa przyznał Ostródzie 6 mln zł na remont budynku dworca kolejowego. Cała inwestycja opiewa na 9 mln zł. Ostróda chce także wystąpić do władz PKP o przejęcie dworca, którego jest jedynie dzierżawcą.

- Ostróda jest pierwszym samorządem, który złożył wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na remont dworca – mówi marszałek Jacek Protas.To nie jest pierwszy dworzec w regionie, który przestanie straszyć podróżnych, ale jak na razie jedyny, który wypięknieje dzięki środkom regionalnym.
 
Podpisanie umowy o dofinansowanie między samorządem województwa i Ostródą odbyło się w piątek 18 maja w Olsztynie.