www.stockvault.netWojewództwo warmińsko-mazurskie uczestniczy w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Jego budżet to prawie 71 milionów euro, z czego ponad 11 milionów euro już trafiło do beneficjentów z regionu.

 

Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i obejmuje swoim zasięgiem terytorium przygraniczne pomiędzy państwami, w tym podregion ełcki oraz olsztyński. Wciąż jest realizowanych 10 projektów z partnerami z województwa. Instytucją pożytku publicznego, wspierającą wdrażanie Programu i odpowiedzialną za jego administrację jest Wspólny Sekretariat Techniczny, mający swoją siedzibę w Wilnie.

 

 Aktualnie WST poszukuje kandydata na stanowisko Menedżera Programu. Aplikacje w języku angielskim można składać do 31 lipca 2014 roku. Szczegółowe wymagania na stanowisko oraz opis zadań znajduje się pod linkiem http://www.lietuva-polska.eu/popup2.php?ru=bS9tX25ld3MvZmlsZXMvdl9uZXdfd2luZG93LnBocA==&tmpl_name=m_news_new_window&m_news_id=648.