konferencja freedigitalphotos comSamorząd województwa organizuje 10 maja konferencję „Rozwój współpracy samorządów lokalnych z sektorem ekonomii społecznej”. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele gmin i powiatów oraz  instytucji pomocy społecznej, a także fundacji i stowarzyszeń z regionu.                   

- Sektor pozarządowy w ostatnich latach bardzo się w Polsce rozwinął. Coraz więcej podmiotów również w naszym regionie podejmuje się działalności gospodarczej, łącząc ją z celami społecznymi. Stąd pomysł na wspólne spotkanie instytucji publicznych z sektorem ekonomii społecznej - mówi marszałek województwa Jacek Protas.
 
Udział w konferencji zapowiedziało około stu uczestników. Spotkanie odbędzie się 10 maja w salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku. Początek o godz. 10:30.

W dniach 10-11 maja w Olsztynie odbywać się będą także Targi Ekonomii Społecznej, dotyczące kooperacji społecznego biznesu i przedsiębiorstw prywatnych.

Program konferencji
10.00-10.30 - Rejestracja uczestników konferencji
10.30-10.35 - Powitanie uczestników – Pan Witold Wróblewski, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10.35-11.00 - Wdrażanie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2012 roku – Pani Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie
11.00-11.25 - Spółdzielczość socjalna na terenie Miasta Olsztyn: prezentacja 9 spółdzielni socjalnych funkcjonujących w Olsztynie – Pani Elżbieta Bronakowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
11.25-11.50 - Wsparcie samorządu gminy dla utworzenia spółdzielni socjalnej w Ornecie jako odpowiedź na lokalne wyzwania – Pani Henryka Wołodźko, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie
11.50-12.35 - Organizacja pozarządowa jako podmiot tworzący miejsca pracy i przejmujący zadania administracji publicznej – Pani Wanda Agnieszka Jabłońska, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, – Pani Krystyna Sałak, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu
12.35-12.50 - Przerwa kawowa
12.50-13.30 - Partnerstwa lokalne – jak budować i rozwijać współpracę samorządów lokalnych z sektorem ekonomii społecznej – Pan Piotr Wołkowiński, animator Regionalnego Ośrodka EFS w Gdańsku, ekspert z zakresu partnerstw lokalnych
13.30-13.50 - Dobre praktyki ekonomii społecznej: Miejscowości Tematyczne Warmii i Mazur – przedstawiciele Partnerstwa „Miejsca z Duszą” – Pan Wojciech Pałka, Prezes
13.50-14.10 - Dobre praktyki ekonomii społecznej: Koło Rękodzieła Artystycznego "Konik Mazurski" w Kętrzynie – Pani Maria Kaliszewicz, Pani Barbara Bierć

fot. freedigitalphotos.net