sala sejmik UMWWMGłównym zadaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich do 2015 roku jest realizacja programu przebudowy ponad 350 km dróg wojewódzkich. Równocześnie drogowcy skupiają się na kwestiach bezpieczeństwa i standaryzacji utrzymania sieci drogowej.

 

Podczas sesji sejmiku dyrektor ZDW w Olsztynie Waldemar Królikowski zaprezentuje cztery wieloletnie programy: standaryzacji utrzymania dróg, poprawy bezpieczeństwa na drogach, kształtowania i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz ochronę sieci drogowej poprzez budowę systemu stanowisk do ważenia pojazdów. Część z programów ma charakter pilotażowy m.in. program poprawy bezpieczeństwa dla drogi nr 507 na odcinku Orneta-Dobre Miasto. W tym przypadku drogowcy współpracują z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. Inne projekty będą wdrażane w partnerstwie z zarządami dróg powiatowych, GDDKiA oraz innymi służbami.

 

Radni zajmą się także dofinansowaniami dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, łodzi ratowniczych, budowa i modernizacja remiz strażackich – takie inwestycje czekają na strażaków ochotników na Warmii i Mazurach dzięki 280 tys. zł . 90 tys. zł z tej puli zostanie przeznaczonych na samochody dla OSP Warpuny w gminie Sorkwity i OSP Stradomio w gminie Iława (po 45 tys. zł). Ochotnicze straże z Dąbrówna, Olsztynka i Nowakowa kupią łodzie ratownicze o łącznej wartości 50 tys. zł.