Rozmowy o konieczności rozwoju energetyki cieplnej wykorzystującej niekonwencjonalne, odnawialne źródła i zmian zachodzących w tej dziedzinie odbędą się 22 maja 2014 roku w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie (ul. Jagiellońskiej 91a).

 

Do udziału w konferencji samorząd województwa zaprasił przedsiębiorców z Warmii i Mazur, przedstawicieli administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, a także przedstawicieli środowisk naukowych.

 

Nawiązanie dialogu pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki, budowanie wizerunku Warmii i Mazur jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów z branż związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami ekologicznymi - to tylko niektóre spośród tematów poruszanych podczas konferencji.

 

Uczestnicy spotkania zapoznają się z tematyką produkcji ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, którą przestawi prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej), natomiast temat rozwoju przemysłu turystycznego w aspekcie energetyki odnawialnej i gospodarki cyrkulacyjnej zaprezentuje prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski (Centrum Badań Energii Odnawialnej UWM, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny w Gdańsku).

 

Część konferencji będzie poświęcona dyskusji na temat „Ekoinnowacje w energetyce: plus czy minus dla inwestorów” z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, przedstawicieli IOB oraz środowiska naukowego. Panel będzie moderowany przez eksperta – dr. hab. Stanisława Czachorowskiego, profesora UWM, z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska.

 

Konferencja jest częścią projektu ,,Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

PROGRAM KONFERENCJI