biznes www depositphotos comPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych, poświęconych praktycznym aspektom społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Spotkania informacyjne mają na celu przygotowanie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski do realizacji celów strategicznych firmy w powiązaniu z koncepcją odpowiedzialnego biznesu, tj. z uwzględnieniem interesów społecznych, aspektów środowiskowych, relacji z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.
 
Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu może przynieść przedsiębiorstwu szereg wymiernych korzyści, takich jak:
- budowanie przewagi konkurencyjnej oraz orientacji na długotrwały i stabilny wzrost;
- lepsze wykorzystanie majątku trwałego i kapitału ludzkiego;
- zbudowanie przejrzystej, opartej na współpracy oraz wysokich standardach etycznych kultury organizacyjnej;
- ukształtowanie pozytywnego wizerunku, w tym wzmocnienie rozpoznawalności wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;
- pozytywne postrzeganie w oczach potencjalnych kandydatów do pracy, jak również wzrost poziomu satysfakcji pracowników, ich lojalności i motywacji;
- pozytywne postrzeganie przez otoczenie władz przedsiębiorstwa, które zainicjowały i podejmują działania w obszarze CSR.

W II połowie 2012 roku przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania z zakresu CSR będą miały szansę uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów zwiększających zrównoważoną konkurencyjność MŚP w odniesieniu do następujących obszarów CSR: środowisko, relacje z personelem przedsiębiorstwa, zaangażowanie społeczne. Pomoc finansowa udzielana będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Szkolenia mogą pomóc w staraniach o dotacje.

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbędą się w następujących terminach:

18 maja 2012 r. (piątek)
Tematyka spotkania: międzynarodowe standardy i zasady CSR; kluczowe obszary CSR: relacje z pracownikami, środowisko, zaangażowanie społeczne.

28 maja 2012 r. (poniedziałek)
Tematyka spotkania: eko-wydajność; uwzględnienie kryteriów społecznych
i ekologicznych w eksporcie towarów i usług; proces tworzenia i wdrażania strategii CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach; korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem CSR.

5 czerwca 2012 r. (wtorek)
Tematyka spotkania: narzędzia do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarkingu); monitorowanie i komunikowanie efektów CSR; przykłady dobrych praktyk z różnych regionów Polski; źródła finansowania projektów CSR; źródła informacji o CSR.     

Spotkania będą organizowane w godzinach: 9:00 – 16:15, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1 (sala nr 420).

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych odbywa się poprzez:
- wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej projektu, www.csr.parp.gov.pl lub
- wypełnienie oraz odesłanie formularza zgłoszeniowego na:
- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- fax 17 857 71 00 w. 21, 17 852 99 01 w. 21 lub
- adres: Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości, Al. Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów, z dopiskiem „CSR”.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach informacyjnych przyjmowane są do dnia 11 maja 2012r.