Skupia blisko 150 lokalnych przedsiębiorców zatrudniających w sumie 2,5 tysiąca osób. Roczne obroty tych firm znacznie przekraczają 600 mln złotych. Współpraca samorządu z biznesem ma przynieść obu stronom wymierne korzyści.


Elbląska Rada Klastrów (ERK) to pierwsze tego typu zrzeszenie przedsiębiorców w kraju. W jej skład wchodzi osiem branżowych klastrów, działających na zasadzie stowarzyszeń.


Obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną, np. poprzez wspólne zakupy energii, czy wspólny zakup określonych usług. Dzięki zrzeszaniu się, przedsiębiorcom będzie łatwiej pozyskać dotacje z nowej perspektywy unijnej – np. na szkolenia dla pracowników.


W skład ERK wchodzą przedstawiciele ośmiu klastrów branżowych działających mieście: informatyczny, turystyczny, spożywczy, medyczny, kultury, meblowy, metalowo-maszynowy oraz medialny.