szymany lotniskoWpływ przyszłych inwestycji w Szymanach na okoliczną przyrodę będzie głównym tematem konferencji ,,Port lotniczy w Szymanach – uwarunkowania środowiskowe”. Omówiona zostanie także koncepcja modernizacji lotniska.

Spotkanie rozpocznie się 9 maja o godz. 10 w Sali Dębowej Hotelu Warmińskiego w Olsztynie.  Oprócz przedstawicieli samorządu województwa oraz spółki zarządzającej lotniskiem w konferencji wezmą udział lokalni samorządowcy, przedstawiciele instytucji odpowiadających za stan środowiska oraz organizacji ekologicznych.
 
Program Konferencji:
10-10.20 – otwarcie Konferencji - Jacek Protas – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
10.20-10.50 – Omówienie koncepcji realizacji projektu pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zapisanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Witold Wróblewski – członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10.50-11.05 – pytania i odpowiedzi
11.05-11.45 – Relacje ptaki i lotniska - dr Michał Skakuj – doradca środowiskowy
11.45-12 – przerwa kawowa
12-12.45 – Zalecenia metodologiczne dotyczące badania fauny lotniska  w Szymanach
dr Michał Skakuj – doradca środowiskowy, wykonawca raportu o oddziaływaniu na środowisko
12.45-13 – pytania i odpowiedzi
13-13.30 – Prezentacja Wyników Inwentaryzacji awifauny i chiropterofauny na terenie lotniska Szymany oraz  w strefie jego oddziaływania w okresie migracji jesiennej oraz w okresie zimowym 2011/2012 a także prezentacja stopnia wykorzystania terenu przez płazy, gady i duże ssaki - Marian Szymkiewicz oraz współwykonawcy Inwentaryzacji
13.30-14 – dyskusja i podsumowanie