urzad fotoSejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych w dniach 14-15 maja będzie obradować na Warmii i Mazurach. W programie wyjazdowego posiedzenia komisji jest między innymi wizyta w szkole integracyjnej w Olsztynie i w szkołach z ukraińskim językiem nauczania w Bartoszycach i Górowie Iławeckim.

 

Z formami wspomagania dzieci romskich członkowie komisji zapoznają się podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie. Rozpocznie się ona o godz. 11.00 w środę 14 maja. Posiedzenie komisji będzie się odbywać od godz. 12.15 w sali nr 424 w Urzędzie Marszałkowskim. W porządku obrad jest między innymi informacja ministra administracji i cyfryzacji na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, informacja na temat działalności komisji ds. mniejszości narodowych i etnicznych sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, a także informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat obecności mniejszości narodowych i etnicznych w publicznych mediach na terenie województwa.

 

O 16.00 w Domu Kopernika przy ul. Partyzantów 3 w Olsztynie odbędzie się spotkanie komisji z przedstawicielami organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, a następnego dnia będzie ona gościć z wizytą w Zespołach Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach i Górowie Iławeckim, gdzie zostanie przedstawiona informacja ministra edukacji narodowej na temat sytuacji oświatowej mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

http://orka.sejm.gov.pl/PlanyKom.nsf/KomPlan?Openview&RestrictToCategory=MNE