Ilustracja do tekstu Kończy się proces przyznawania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podpisywania umów na realizację inwestycji. Nie chodzi o wielkie projekty infrastrukturalne liczone w milionach euro, tylko o drobniejsze zadania w kilku miejscowościach regionu.

 

- Dzięki pieniądzom unijnym zmienia się wizerunek naszego regionu – mówi wicemarszałek Jarosław Słoma. – Dbamy o zrównoważony rozwój całego województwa, dlatego środki europejskie inwestujemy nie tylko w centra miast, ale także w obszary wiejskie. Nie możemy zapominać o takich działaniach jak remonty świetlic, budowanie nowych placów zabaw czy wyposażanie bibliotek w nowy sprzęt. To służy rozwojowi mniejszych społeczności.

 

Lokalna grupa działania „Warmiński Zakątek“ chce zainwestować w zagospodarowanie centralnej części parku miejskiego w Górowie Iławeckim. W ramach operacji wykonane zostaną nawierzchnie alejek spacerowych i ciągów pieszych, wyremontowany będzie także znajdujący się w parku węzeł sanitarny. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 56 tys. zł, dofinansowanie z funduszy unijnych – ponad 32 tys. zł. Powinna ona zostać oddana do użytku w październiku.

 

Ten sam beneficjent chce także wyremontować świetlicę  w Wozławkach i przystosować ją do potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej. Realizacja projektu ma na celu rozwijanie turystyki i rekreacji w gminie Bisztynek, a także integrację społeczną mieszkańców w różnych grupach wiekowych. Wartość tego zadania to 65 tys. zł, a wsparcie wynosi 25 tys. zł.

 

Zmiany czekają także miejscowości Nakomiady i Windykajmy w gminie Kętrzyn. W Nakomiadach zostanie zagospodarowane centrum wsi, udostępniona też będzie mieszkańcom infrastruktura publiczna. Koszt tego zadania to 25 tys. zł, z czego pomoc unijna sięga 20 tys. zł. Windykajmy wzbogacą się o plac zabaw nie tylko dla dzieci, ale także do celów rekreacji i integracji mieszkańców całej wsi. Wartość tych działań wynosi 10 tys. zł, a wsparcie to 8 tys. zł.

 

Wśród projektów, które dostały dofinansowanie, są nie tylko inwestycje, ale także wydarzenia. Biblioteka Publiczna gminy Kętrzyn zorganizowała w Wopławkach edukacyjny festyn, mający na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych przez bezpośrednie spotkanie z pisarzami. Ten projekt nazywał się „Bajkowy świat skrzatów“, koszt jego organizacji to 11,5 tys. zł, a wsparcie to ponad 8 tys. zł.

 

W gminie Rybno w tym roku odbędzie się dzień dziecka, impreza kulturalno-integracyjna nie tylko dla najmłodszych za 20 tys. zł, przy wsparciu wynoszącym ponad 15 tys. zł.