internetWojewództwo warmińsko-mazurskie, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców po 45. roku życia, współorganizuje w ramach programu „Internet bez granic” cykl szkoleń z szeroko rozumianej obsługi komputera osobistego. Program „Internet bez granic” ma na celu likwidację wykluczenia cyfrowego oraz aktywizację zawodową mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla. W poniedziałek o godz. 10.00 w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na starówce w Olsztynie odbędzie się pierwsza z cyklu konferencji poświęconych programowi.

 

Prywatnym partnerem samorządu województwa, realizującym projekt na jego zlecenie, jest spółka „Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe”. Odpowiedzialność za realizację zadania spoczywa na firmie Orange Polska, która rozpoczyna wdrożenie programu „Internet bez granic”.

 

Program ma na celu zwiększenie poziomu motywacji i umiejętności posługiwania się narzędziami nowoczesnych technologii teleinformatycznych, budowanie popytu na usługi dostępu do Internetu oraz zmotywowanie mieszkańców do korzystania z usług świadczonych w sieci. Jest skierowany zarówno do emerytów, jak i pracujących. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby w wieku 45+ o niskim poziomie kompetencji komputerowych, bez względu na poziom wykształcenia, zamieszkałe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Pełen cykl szkoleniowy to 6 spotkań, każde po 4 godziny lekcyjne. Podczas zajęć będzie można od podstaw nauczyć się obsługi komputera w środowisku Windows, praktycznego wykorzystania dostępnych aplikacji i zasobów Internetu. Szkolenia rozpoczęły się w połowie marca i są organizowane w bibliotekach lub podobnych obiektach użyteczności publicznej na terenie całego województwa.

 

Zapisów można jeszcze dokonać, dzwoniąc pod numer telefonu 22 835 40 25 lub rejestrując się na stronie https://www.internetbezgranic.pl/