gizyckoSamorządy skupione wokół idei rozwoju i promocji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich stworzyły dokument "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia". Ma on ułatwić przygotowanie i realizację wspólnych, ponadlokalnych przedsięwzięć.

 

Strategię opracowało 12 mazurskich samorządów: miasto Giżycko, gmina wiejska Giżycko, Mrągowo, gmina wiejska Mrągowo, Ryn, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Węgorzewo, Mikołajki (koordynator prac nad dokumentem), Miłki, Pozezdrze, w ścisłej współpracy również z powiatem giżyckim. Samorządowcy przekazali dokument na ręce marszałka Jacka Protasa podczas spotkania 31 marca w Olsztynie.

 

Prace były wspierane przez zespół Geoprofit, pod kierunkiem prof. Wojciecha Dziemianowicza, w skład którego weszli: dr Marta Derek, dr Sylwia Kulczyk, dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, Klaudia Peszat, Kamil Przyborowski, Jan Charkiewicz, Anna Dąbrowska i Edyta Woźniak.

 

W dokumencie uwzględnione zostały uwagi, które mogli wnieść sami mieszkańcy, organizacje pozarządowe, firmy i instytucje w ramach konsultacji społecznych prowadzonych w tym roku równolegle we wszystkich miejscowościach.

 

Pobierz strategię