Dyskusja nad Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020 będzie kontynuowana jutro (4 lutego) w Olsztynie. Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego otworzy marszałek Jacek Protas.
 


Konsultacje społeczne potrwają do 2 marca 2014 roku. Projekt RPO, harmonogram spotkań oraz formularze konsultacyjne można znaleźć pod adresem: http://archiwalnyportal.warmia.mazury.pl/pl/component/content/article/202-wrota-warmii-i-mazur/rozwoj-regionu/aktualnosci/1914-konsultacje-spoleczne-projektu-rpo-warmia-i-mazury-na-lata-2014-2020


 
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie http://www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce AKTUALNOŚCI w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

Jutrzejsze spotkanie odbędzie się w Restauracji Przystań przy ul. Żeglarskiej 3 w Olsztynie. Początek o godz. 11.00. Rejestracja rozpoczyna się od godz. 10.30.