Przez trzy dni (20-23 stycznia 2014 roku) w Saint-Brieuc we Francji trwało posiedzenie Komitetu Sterującego Współpracy Zdecentralizowanej departamentu Côtes d’Armor i samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.


Delegacja pod przewodnictwem Zbigniewa Pietrzaka, przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa razem z partnerami z Cotes d’Armor podsumowała wydarzenia zrealizowane wspólnie w 2013 roku. Różnorodność wydarzeń, ilość zaangażowanych podmiotów i uczestników świadczą o dużej intensywności współpracy polsko-francuskiej.

 

W minionych miesiącach odbyło się 19 wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć, których bezpośrednimi odbiorcami było aż 437 osób, a pośrednimi ok. 4, 5 tys. osób.
Współpraca Warmii i Mazur z Cotes d’Armor trwa już ponad 20 lat. Wśród obszarów działań znajduje się m.in. : kultura, polityka społeczna, ochrona środowiska, żywność wysokiej jakości. 

 

W tym roku kalendarz polsko-francuskich inicjatyw będzie również napięty, a jego realizacja była jednym z punktów dyskusji Komitetu Sterującego.