W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zostanie podpisana dzisiaj (26 listopada) umowa na przygotowanie projektu pola wzlotów lotniska w Szymanach oraz projektów dróg dojazdowych.

 

Prace obejmą przygotowanie koncepcji nowej, wydłużonej o 500 metrów drogi startowej. W projekcie będzie  uwzględnione m.in. oświetlenie nawigacyjne, budowa drogi kołowania, płyty postoju, drogi technicznej oraz  patrolowej wzdłuż ogrodzenia lotniska. Umowa obejmie także plany  drogi dojazdowej od trasy krajowej nr 57 do terminala pasażerskiego oraz projekt lądowiska dla śmigłowców.

 


Przetarg wygrało Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT, które zrealizuje zadanie za 1,26 mln złotych.

 

 Podpisanie umów o godz. 13:40 w sali 325 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. Plater 1).