opnt logoOtwarcie jednej z większych inwestycji infrastrukturalnych w Olsztynie - kompleksu biur, pracowni i laboratoriów odbędzie się 6 listopada o godz. 12 przy ul. Władysława Trylińskiego 2 (budynek biurowo-konferencyjny BK).

 

W technoparku prowadzone będą prace badawcze w zakresie biotechnologii, propagacji fal radiowych w jonosferze oraz satelitarnego pozycjonowania i nawigacji. Swoje siedziby będą miały tu firmy tworzące nowoczesne technologie, głównie w dziedzinie informatyki, geodezji, mechatroniki, geodezji. Park pozwoli na kreowanie warunków dla wykorzystywania naukowego i przemysłowego potencjału Olsztyna i regionu oraz stymulowania rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii.  

 

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny to nowoczesny ośrodek gospodarczy, w którym stworzono atrakcyjne warunki do powstawania, rozwoju małych i średnich firm innowacyjnych, z możliwością dostępu do wspólnych urządzeń serwisowych i socjalnych, laboratoriów, obsługi administracyjnej i doradczo-konsultingowej.

 

Park powstał przy wsparciu środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.