Fot. www.stockvault.netKonferencja „Samorządy lokalne a Unia Europejska w przeddzień 10-lecia akcesji" odbędzie się 14 listopada 2014 roku.

 

Projekt jest częścią wspólnego projektu Związku Miast Polskich, Instytutu Spraw Publicznych, Związek Gmin Wiejskich RP i Związku Powiatów Polskich. Celem spotkania jest prezentacja bilansu członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy samorządów lokalnych, a także stworzenie płaszczyzny do wspólnej dyskusji środowiska samorządowego, rządowego i ekspertów.

 

 

W ogólnopolskiej konferencji mogą wziąć udział pracownicy urzędów zajmujących się tematyką europejską. Tematyka konferencji obejmie m.in. prezentację wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych, ukazanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy samorządów, z uwzględnieniem głosów przedstawicieli instytucji rządowych i europejskich oraz prezentację projektów zrealizowanych przez samorządy z wykorzystaniem funduszy UE.

 

Wśród zaproszonych gości są reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, eksperci Instytutu Spraw Publicznych, posłowie do
Parlamentu Europejskiego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI