biznes2 stockvaultUczestnicy konferencji „Społecznie Odpowiedzialny Biznes na Warmii i Mazurach” przekonają się, że wprowadzenie do firmy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu może przynieść wymierne korzyści. Spotkanie odbędzie się 26 listopada, zgłoszenia przyjmowane są do 18 listopada.

 

Ze społeczną odpowiedzialnością prowadzenia biznesu wiążą się takie zagadnienia jak jak ochrona środowiska, interesy społeczne i dialog firmy z organizacjami pozarządowymi, samorządem i środowiskiem naukowym.

 

- Przyglądamy się tym rozwiązaniom, bo coraz więcej firm na Warmii i Mazurach korzysta z dobrych praktyk i nowoczesnych narzędzi w realizacji społecznej odpowiedzialności organizacji  – mówi marszałek Jacek Protas. – Pierwsze w regionie zaczęły je stosować duże firmy, szczególnie te, które mają partnerów zagranicznych. One nie traktują CSR jako obciążenia, przeciwnie – potrafią dzięki temu podnosić swój prestiż, a nawet notują wymierne korzyści z nowych rozwiązań. Uważam, że z niektórych pomysłów może z powodzeniem korzystać także administracja, w tym samorządy.

 

W pierwszej części konferencji „Społecznie Odpowiedzialny Biznes na Warmii i Mazurach” wezmą udział doświadczeni eksperci, natomiast w drugiej części (w panelu  dyskusyjnym) będą uczestniczyli przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, którzy podzielą się doświadczeniami, dotyczącymi wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. W spotkaniu mogą wziąć udział przedsiębiorcy z Warmii i Mazur oraz przedstawiciele administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu i regionalnych krajowych środowisk naukowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Konferencja odbędzie się 26 listopada w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 91a. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 listopada.

 

Spotkanie jest częścią kampanii promocyjnej, realizowanej w ramach projektu ,,Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

PROGRAM SPOTKANIA

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

fot. stockvault.net