OlsztynUwagi do nowej strategii miasta, wypracowanej przez przedstawicieli wszystkich grup społecznych, będzie można zgłosić podczas specjalnego spotkania, które odbędzie się 20 września o godz. 17 w Centrum Konferencyjnym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

 

Projekt Strategii Rozwoju Olsztyna został opublikowany na platformie konsultacji społecznych 5 września, wraz z formularzem, na którym można odnieść się do zapisów i wnieść swoje wnioski, uwagi, propozycje oraz wyrazić opinie. Wszelkie propozycje zmian należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem formularza, który można wypełnić do 30 września 2013 r. Formularz on-line jest dostępny na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu.

 

Ponadto drukowane wersje strategii znajdują się w Biurze Obsługi Klienta w olsztyńskim ratuszu oraz Wydziale Rozwoju Miasta. Osoby nie korzystające z internetu otrzymają pomoc przy wypełnieniu wniosku w sekretariacie Wydziału Rozwoju Miasta.

 

Strategia jest dokumentem wytyczającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego. W dokumencie – ze względu na jego charakter – nie ma konkretnych projektów, jest on domeną dokumentów programowych i wykonawczych. Nad nimi będą pracować zespoły tematyczne, złożone z przedstawicieli różnych środowisk miejskich. Ten dokument otworzy także przed miastem możliwości pozyskiwania pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych programów krajowych, które są jeszcze w fazie przygotowań.

 

Za: Urząd Miasta Olsztyn