O prowadzeniu rozmów handlowych, strategii eksportowej jako elemencie strategii rozwoju przedsiębiorstwa rozmawiali uczestnicy spotkania informacyjnego organizowanego przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów działającego w ramach Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

 


W trakcie spotkania zaprezentowano ofertę bezpłatnych usług związanych ze wspieraniem przedsiębiorców zainteresowanych działalnością eksportową oraz zagadnienia z zakresu strategii eksportowej, w tym: sposoby i kryteria wyboru rynków eksportu, wyszukiwanie i weryfikacja kontrahentów zagranicznych, działania wewnątrz firmy związane z przygotowaniem do eksportu.  

 


Omówiono również kwestie związane z ubezpieczeniami w eksporcie oraz różnicami kulturowymi w biznesie.