www.prezydent.pl Konferencja „Dobre praktyki w realizacji zadań związanych z Konwencją UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego” odbywa się w olsztyneckim skansenie.

 

- Należy wykorzystać ogromny potencjał dziedzictwa niematerialnego, który może być poważnym bodźcem promocji Polski za granicą, a także stanowić impuls do działalności kulturalnej, rozwoju turystyki, a tym samym przyczynić się do rozwoju gospodarczego naszego kraju - podkreślił minister Maciej Klimczak w wystąpieniu podczas uroczystego otwarcia międzynarodowej konferencji ,,Dobre praktyki w realizacji zadań związanych z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku".


W konferencji zorganizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniach 28-29 sierpnia 2013 roku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku uczestniczą przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych i społecznych z Polski i z zagranicy m.in. z Belgii, Litwy, Węgier i Wielkiej Brytanii.

 


Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.


Informacja i fotografie za www.prezydent.pl

 

n150354836n910908546n1302167686