Artykuły z kategorii

Występ teatru seniorów

Robocze seminarium pod takim hasłem odbyło się 29 marca. Jego organizatorem – już po raz trzeci był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Adresatami organizowanego w ramach wdrażania programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” seminarium, były kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej pracujące bezpośrednio z osobami starszymi.

Symbol służby zdrowia. Fot.www.stockvault.net

Panie z powiatu olsztyńskiego mogą skorzystać z badań piersi w objazdowym mammobusie.

Informacja skierowana jest w szczególności do kobiet, które skończyły 50 lat, gdyż właśnie w tym wieku wchodzą do programu umożliwiającego przeprowadzenie bezpłatnych badań bez skierowania.

Ilustracja do tekstu

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/521/16 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu otrzymało dotację podmiotową na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

W ramach przyznanej dotacji przewidziano kwotę 8 tysięcy zł na współorganizację zadań w ramach „Programu współpracy CSE Światowid z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018”, na podstawie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe z regionu warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie w Olsztynie

W czwartek 30 marca w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się gala Laur „Najlepszym z Najlepszych“. Marszałek Gustaw Marek Brzezin wyróżnił mieszkańców i instytucje z regionu, które w 2016 roku osiągnęły sukces, rozsławiając Warmię i Mazury w Polsce i na świecie.

– Intencją samorządu województwa pozostaje pragnienie docenienia Państwa na własnym podwórku, w obecności waszych bliskich i przyjaciół – mówił marszałek Brzezin. – Nie zawsze wieści o Państwa osiągnięciach docierają do szerokiej świadomości. Zależy nam, żeby zwrócono na nie uwagę, na jaką zasługują.