Artykuły z kategorii

Kolorowe ręce. Fot.stockvault.net

Zapraszamy na konferencję „Fundusze! Przystań – skorzystaj!”, poświęconą konkursom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ogłaszanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Konferencja odbędzie się 29 marca w Hotelu Elbląg (ul. Stary Rynek 54-59, Elbląg).

Logo Wymiennik Kulturalny

Rusza ciekawy projektdla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury na terenie regionu Warmii i Mazur.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia, będzie można otrzymać, podczas spotkania, które w czwartek (16 marca) w godzinach 15.30-18.30, odbędzie się w Starym Ratuszu WBP (ul. Stare Miasto 33, Olsztyn).

Symbol służby zdrowia. Fot.www.stockvault.net

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zachęca do bepłatnego skorzystania z możliwości wykonania badań dla wczesnego wykrycia raka jelita grubego.

Program badań przesiewowych w latach 2016-2018 jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Wózek namalowany na miejscu parkingowym - ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Mieszkańcy powiatu olsztyńskiego, którzy ze względu na niepełnosprawność mają problem ze zdobyciem wyższego wykształcenia, mogą starać się o dofinansowanie w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

W maju z kolei ruszy nabór wniosków o wsparcie przy likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Program jest finansowany ze środków PFRON.