Artykuły z kategorii

Informacja o wpłynięciu oferty konkursowej (01.09.2015)

Oferta - II Edycja akcji Bezpieczna Przyszłość (01.09.2015)

 

Informacja o wpłynięciu oferty (15.04.2015)

OFERTA W-M Stowarzyszenia Higieny i Zdrowia Publicznego (15.04.2015) 

 

Wojewódzki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim

 

Wykaz lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii upoważnionych przez Marszałka Województwa do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

 

Wojewódzki program promocji i ochrony zdrowia na lata 2007-2013

 

Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 - 2013” za 2012 rok

 

Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013" za rok 2011

 

Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013" za rok 2010

 

Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013" za rok 2009