Artykuły z kategorii

Projekt systemowy ROPS
 
- Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach -



Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) to jeden z programów finansowanych z funduszy unijnych za którego wdrażanie w naszym województwie w latach 2007-2013 odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.



W ramach w/w Programu Operacyjnego na terenie Warmii i Mazur realizowane są 4 Priorytety (Priorytet VI, VII, VIII oraz IX) wchodzące w skład tzw. komponentu regionalnego. Odpowiedzialnym za wdrażanie i realizację Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.



Jednym z podstawowych zadań wynikających z powyższej roli ROPS we wdrażaniu Priorytetu VII PO KL jest prowadzenie Projektu własnego (Systemowego) „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach" realizowanego w ramach Działania 7.1, Podziałania 7.1.3 PO KL, którego głównymi zadaniami skierowanymi do przewidzianej w nim grupy docelowej są specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo indywidualne i grupowe dla powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Zobacz archiwalne informacje dotyczące projektu