Artykuły z kategorii

Projekt realizowany w  ramach Priorytetu VII PO KL

 

Oznaczenie projektu Działania/ Poddziałanie
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Tytuł projektu
MKIS - szansą na lepsze jutro

 

Beneficjent
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż

 

Okres realizacji projektu
01.01.2013 - 31.03.2015

 

Opis projektu:
Liczba uczestników: 45 osób, w tym 30 kobiet i 15 mężczyzn w wieku 15-24 lat

 

Osiągnięte efekty:
Do chwili obecnej zostały zrekrutowane grupy w poszczególnych MKIS-ach. W lutym 2013 r. rozpoczęły się zajęcia. Przeprowadzono również 2 inicjatywy społeczne, jedną przez MKIS w Kraszewie podczas Gminnego Festynu Rodzinnego, drugą przez MKIS Rogóż-nasadzenia ozdobnych krzewów i drzew na terenie miejscowości Rogóż. W kwietniu odbył się wyjazd uczestników MKIS-ów na Drzwi Otwarte Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie uczestnicy MKIS-ów w Runowie i Rogóżu przygotowują występ tańca z ogniem na Przegląd zespołów śpiewaczych -Senioriada 2013, który odbędzie się 30 czerwca w Rogóżu. Młodzież przygotowuje się także do występu z układem choreograficznym tańca nowoczesnego, który prawdopodobnie odbędzie się pod koniec bieżącego roku. Na jesieni swoją inicjatywę społeczna przeprowadzi grupa z MKIS- w Runowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza wieś Ignalin”.

 

Innowacyjne rozwiązania:
Po raz pierwszy na terenie gminy utworzono Młodzieżowe Kluby Integracji Społecznej, po raz pierwszy także odbywają się tak zróżnicowane zajęcia dla młodzieży-taniec nowoczesny, taniec z ogniem, zajęcia artystyczne, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, doradztwo zawodowe. Tak dobrane zajęcia gwarantują uczestnikom projektu wszechstronny rozwój oraz aktywizację społeczną i zawodową. W konsekwencji wpłynie to pozytywnie na przedsiębiorczość młodych ludzi. Udział w zajęciach przyczynił się do integracji młodzieży, rozwoju komunikacji interpersonalnej, zwiększenia ich asertywności oraz zdobycie kwalifikacji kulturalno-oświatowych.
    


Dobra praktyka godna upowszechnienia:
Dobra praktyka jest niewątpliwie inwestowanie w rozwój młodzieży, zwłaszcza tej, która wywodzi się z terenów wiejskich, z rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych, korzystających ze środków GOPS. Ważne jest aby stwarzać takim osobom szansę normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, wyrwać ich z patologii, która często jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Nie każdy ma dostęp do różnego rodzaju zajęć ciekawych i potrzebnych, korzystnie wpływających na rozwój psychiczno-fizyczny, tymczasem możliwości jakie daje PO Kapitał Ludzki przyczyniają się do ułatwienia startu takiej młodzieży w dorosłe życie, daje im niezbędne kwalifikacje zawodowe, aby mogły być niezależne od pomocy państwa. Organizowane zajęcia przyczyniły się do integracji młodzieży, która pomimo mieszkania w tej samej miejscowości nie znała się lub nie utrzymywała kontaktu. Nawiązują się nie tylko nowe znajomości, ale również przyjaźnie.

 

Dane kontaktowe – koordynator projektu:
Tadeusz Staszewski – 502 018 594, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zobacz więcej przykładów dobrych praktyk