Program Aktywności Lokalnej w 2014 roku realizowany był w okresie od maja do września 2014 roku w miejscowości Gronówko w ramach projektu systemowego „Obudzić aktywność”. Uczestnikami projektu było 12 osób. Pierwsza grupa to kobiety w wieku od 37 do 53 lat. Druga grupa to młodzież w wieku od 17 do 19 lat (4 M, 2 K).

 

Opis poszczególnych działań :

Pierwsze spotkanie organizacyjno- zapoznawcze z mieszkańcami Gronówka odbyło się w maju br. Uczestnikom projektu został przedstawiony program realizacji projektu. Mieszkańcy przedstawili swoje potrzeby oraz oczekiwania wynikające z udziału w projekcie.


Drugim etapem projektu była wizyta studyjna. Kobiety z pierwszej grupy pojechały do Krekoli, celem zapoznania się z osiągnięciami Stowarzyszenia ,,Łańcuch Wzajemności”.


Stowarzyszenie jest organizacją, która przyjęła na siebie zadania związane ze wspieraniem rozwoju wsi polskiej, rozwiązywaniem jej problemów i niesieniem pomocy środowisku wiejskiemu. Działania na rzecz własnej miejscowości, jakie przeprowadziło stowarzyszenie zrobiły ogromne wrażenie na mieszkankach Gronówka. Dzięki tej wizycie mieszkanki Gronówka zaczerpnęły pomysły, które zostały zrealizowane w ich własnej miejscowości.


Druga grupa, tj. młodzież mieszkająca w Gronówku, udała się z wizytą do Stowarzyszenia „Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego Nora” w Bartoszycach.


Młodzież jest pierwotnym obszarem działalności stowarzyszenia NORA. Większość z członków organizacji pochodzi z ruchów młodzieżowych, zarazem grup formalnych jak i nieformalnych. Dlatego też praca wspólnie z młodzieżą i na rzecz młodzieży jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania organizacji.

 

Kolejne spotkania integracyjno – animacyjne z edukatorką zaowocowało szeregiem pomysłów oraz widoczną coraz większą współpracą między mieszkańcami. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy PAL-u pozyskali wiedzę jak współpracować, aby ich środowisko lokalne było ładniejsze, bardziej przyjazne. Dzięki pracy i zrozumieniu własnych potrzeb mieszkańcy powoli zaczęli dostrzegać na czym polega współpraca.


Praca z psychologiem pozwoliła mieszkańcom zauważyć jakie mają problemy społeczne, niektórzy z nich zrozumieli, jakie błędy popełniali w stosunku do swoich dzieci. Teraz częściej spędzają z pociechami wolny czas, zgłaszają się do szkół, aby dzieci korzystały z dodatkowych zajęć, porad. Dzieci chętniej wspólnie się bawią. Uczestnicy projektu ponadto pracowali nad wzmocnieniem własnej wartości i zwiększeniem samooceny, poprzez odnalezienie swoich mocnych stron oraz poszukiwanie zainteresowań.

 

Praca z projektantem krajobrazu.
Mieszkańcy sami wybrali obszar na zagospodarowanie terenu, sami wybrali rośliny. W te zadanie zostało zaangażowane prawie całe Gronówko, nie tylko beneficjenci projektu. Również dzieci pomagały przy sadzeniu roślin.
Ponadto zostały przeprowadzone zajęcia z pierwszej pomocy dla beneficjatów projektu. Zajęcia były podzielone na dwa etapy: teorię oraz ćwiczenia na fantomie.


Dzięki staraniom mieszkańców i współpracy z Urzędem Gminy Braniewo w Gronówku powstała wiata, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać, spędzać wolny czas, co się przyczyni do zwiększenia integracji mieszkańców.
Po wizycie w Krekoli mieszkańcy Gronówka postanowili własnymi siłami postawić w pobliżu wiaty grilla z kamienia. Zagospodarowali również teren na ognisko, zrobili ławki, sami koszą trawę na boisku. Ponadto posprzątali swoją miejscowość, aby była przyjazna nie tylko dla nich samych, ale również dla osób przyjezdnych.
W ramach projektu zostały zorganizowane dwa ogniska, które na celu miały integrację społeczności lokalnej oraz budowanie więzi rodzinnych. Na pierwszym ognisku mieszkańcy aktywnie się integrowali i dyskutowali nt. realizacji projektu, tego co już osiągnęli, a co jeszcze przed nimi.


Drugie ognisko odbyło się w dniu 28.09.2014 r., celem podsumowania zrealizowanego PAL-u. tego dnia na spotkanie mieszkańcami wsi przybyli: Wójt Gminy Braniewo, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, strażacy OSP z Lipowiny przedstawiciele Fundacji „Żółty Szalik” ze Stępnia.
Program ogniska obejmował: powitanie zaproszonych gości, gry i zabawy dla dzieci, poczęstunek w postaci grochówki i bigosu, wspólne grillowanie i pieczenie kiełbasek na ognisku. Impreza odbywała się przy muzyce.

 

GOPS Braniewo- realizacja Programu Aktywności Lokalnej w Gronówku.

 

Wykonawca Programu: Fundacja ,,Żółty Szalik” z Braniewa