Artykuły z kategorii

Spółdzielnia rozpoczęła działalność w grudniu 2013 roku  dzięki projektowi „Przepis na życiową szansę” współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A „DAR”.

 

Inspiracją do założenia spółdzielni socjalnej był realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi” projekt „Eko-wymiatacze – aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

 

W ramach powyższego projektu podopieczni szkolili się, podpatrywali fachowców, jeździli na wizyty studyjne, a następnie  pracowali na płatnych praktykach jako sprzątający tereny zielone, obiekty wewnątrz i na zewnątrz. Nieocenieni okazali się również jako pracownicy w automyjni w elbląskich przedsiębiorstwach prywatnych. Wiedzę i doświadczenie, które zebrali w trakcie trwania projektu, wykorzystują teraz w działalności w spółdzielni socjalnej.

 

ZAŁOŻYCIELE

Spółdzielnia socjalna „Eko- wymiatacze” to spółdzielnia socjalna osób prawnych.
Jej założycielami są dwie organizacje pozarządowe:
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi”
- Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Spółdzielnia socjalna zajmuje się:

- pracami porządkowymi na terenie Elbląga i okolic,
- rękodziełem,
- organizacją imprez okolicznościowych.
 
„Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, określając potrzeby klienta i oferując mu najlepsze rozwiązania. Pozwalając odnaleźć swoje miejsce w życiu naszym pracownikom, wcielamy w życie zasady ekonomii społecznej”.

 

PRACOWNICY

Spółdzielnia socjalna „Eko-wymiatacze” zatrudnia profesjonalnie przeszkoloną kadrę, która wykonuje swoją pracę z zaangażowaniem i starannością, o czym świadczy zadowolenie klientów.

Na dzień dzisiejszy spółdzielnia zatrudnia :
- koordynatora ds. zawodowych
- księgową
- 4 osoby niepełnosprawne intelektualnie

 

ZARZĄD

Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd składa się z prezesa i 2 członków zarządu.

 


Dane kontaktowe:

Spółdzielnia socjalna „Eko-wymiatacze”
ul. Rawska 16a
82-300 Elbląg