O tym, kim jest broker edukacyjny i w jaki sposób może być pomocny w wytyczaniu dalszej  drogi edukacji, przekonali się uczestnicy Projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie „Aktywność i Integracja szansą na przyszłość”.

 

Broker edukacyjny to pośrednik między klientem, a rynkiem szkoleniowym. Doradca edukacyjny dobiera kierunek, rodzaj, poziom szkolenia, konfrontując je z potrzebami rynku, uwzględniając przy tym certyfikacje, koszty szkolenia i indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta.

 

Pod koniec 2013 r. 28 osób z gminy Szczytno (w tym 25 kobiet) brało udział w warsztatach z brokerem edukacyjnym. Zajęcia odbywały się przez 4 dni w dwóch grupach w wymiarze 7 godzin. Pogrupowane zostały one w 3 bloki tematyczne:

1. autodiagnoza predyspozycji zawodowych- zajęcia miały na celu określenie możliwości i preferencji edukacyjnych uczestników;
2. poszukiwanie informacji o rynku pracy- uczestnicy zapoznali się ze standardami kwalifikacji zawodowych oraz dowiedzieli się, gdzie szukać informacji o możliwościach zawodowych;
3. wyznaczenie ścieżki zawodowej- w tym bloku uczestnicy tworzyli własne portfolia kariery.

 

Zajęcia ukierunkowane były na podniesienie aspiracji życiowych uczestników projektu. Broker edukacyjny motywował ich do podjęcia działań związanych z własną ścieżką zawodową oraz do podjęcia inwestycji w swój rozwój osobisty.

 

Po zakończonych zajęciach można uznać, iż jego uczestnicy znacznie podnieśli poziom wiedzy z tematyki objętej programem szkolenia, dowiedzieli się, jakie mają predyspozycje zawodowe, nauczyli się poszukiwać informacji o rynku pracy.

Dane kontaktowe : GOPS Szczytno, tel. 89 624 01 84