Artykuły z kategorii

Projekt  realizowany w  ramach Priorytetu VII PO KL Informacje do Bazy dobrych  praktyk PRIORYTETU VII PO KL Promocja integracji społecznej.

 

1.    Oznaczenie projektu Działania/ Poddziałanie
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
2.    Tytuł projektu
Nowy Horyzont
3.    Beneficjent (nazwa)
Gmina Miasto Olsztyn
4.    Okres realizacji projektu
15.07.2008 - 31.12.2014

 

Projekt systemowy „Nowy Horyzont” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od 15.07.2008r. Dotychczas projektem objęto 2805 osób, w tym: 1692 kobiety i 1113 mężczyzn. Osoby uczestniczące w projekcie skorzystały ze wsparcia w ramach aktywizacji: zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Spośród wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projekcie 2629 zakończyło w nim udział ze skutkiem pozytywnym (w tym 1598 kobiet i 1031 mężczyzn). Po zakończonej edycji projektu w 2008 roku zatrudnienie podjęło 129 osób (91 kobiet i 31 mężczyzn); w 2009 roku - 125 osób (83 kobiety i 43 mężczyzn); w 2010 roku - 127 osób (86 kobiet i 41 mężczyzn); w 2011 roku - 138 osób (78 kobiet i 60 mężczyzn), w 2012 roku - 67 osób - 35 kobiet i 32 mężczyzn.

 

Poziom zatrudnienia po zrealizowanej aktywizacji zawodowej w formie staży dla osób młodych wyniósł blisko 45%. W związku z powyższym za dobrą praktykę godną upowszechniania uważamy wspieranie osób młodych, stojących u progu kariery zawodowej, w nabywaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego. Wsparcie to w przypadku projektu „Nowy Horyzont” było możliwe dzięki realizowanym w 2013 roku stażom na rzecz 78 osób, z których, tak jak wspomniano wyżej blisko 45% uzyskało zatrudnienie. Stażyści mieli możliwość samodzielnego znalezienia miejsca odbywania stażu, zgodnie ze swoim wykształceniem i predyspozycjami, co skutkowało wysoką wydajnością stażystów w miejscu pracy i ich zadowoleniem, jak i pozytywnymi opiniami pracodawców nt. swoich stażystów.  Ponadto bardzo zauważalna okazała się zmiana zachowań wśród ludzi młodych, którzy skorzystali z tej formy wsparcia.

 

Z ludzi wycofanych, z niskim poczuciem własnej wartości i niską samooceną zmieniali się w pewnych siebie, uśmiechniętych, pogodnych i zadowolonych ludzi. Wzrosła ich wiara we własne możliwości,  nabyli doświadczenie zawodowe. Dzięki uzyskiwanemu stypendium stażowemu poprawiła się także ich sytuacja materialna i zwiększyła niezależność.

 

Z kolei za zadanie innowacyjne, które realizowane było w ramach projektu „Nowy Horyzont” uznalibyśmy „Pracę z rodziną”. Ta forma wsparcia polegała na  rozwiązywaniu problemów w rodzinach problemowych w miejscu neutralnym i zaangażowaniu do tego osób bliskich, w tym rodziny bliższej lub dalszej, znajomych i sąsiadów, co miało na celu zdjęcie części odpowiedzialności z Ośrodka Pomocy Społecznej i przeniesienia jej na „rodzinę”. W spotkaniach, które odbywały się cyklicznie w formie wyjazdowej brali również udział psychologowie, pedagodzy, radca prawny, animatorzy, którzy wspólnie pracowali nad rozwiązaniem problemów w rodzinie, przyporządkowali zadania poszczególnym osobom i pracowali nad poprawą relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, w tym z dziećmi. W warsztatach „Praca z rodziną” udział brały rodziny z różnymi problemami, w tym z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, problemami z alkoholem, problemami w relacjach pomiędzy małżonkami i innymi.

 

Warsztaty cieszyły się dużą skutecznością, skutkowały poprawą relacji interpersonalnych, poprawą metod wychowawczych i pracą nad słabymi i mocnymi stronami. Zaangażowana rodzina i osoby bliskie przejęli część odpowiedzialności
i obowiązków związanych z funkcjonowaniem rodziny problemowej. Innowacyjność tej formy wsparcia polegała głównie na zastosowanej metodzie, dzięki której, przy wsparciu specjalistów, zaangażowano całe środowisko rodzinne.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 61A
10-449 Olsztyn
Patrycja Krężel - Koordynator projektu „Nowy Horyzont”
tel: 895210431
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.